ساختار سازمانی انجمن

عالی‌ترین رکن انجمن، مجمع عمومی می‌باشد که از اجتماع اعضا حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی تشکیل می گردد.

بعد از مجمع عمومی، هیات مدیره انجمن در راس امور قرار می‌گیرد، هیات مدیره متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌الیدل می باشد جهت برنامه ریزی و اداره امور، انجمن دارای رییس، نایب رییس، خزانه دار و دبیر می باشد، که در کنار آنها سایر اعضا،کارشناسان و دیگر عوامل اجرایی قرار می گیرند.

جهت اداره امور در حوزه های مختلف، کارگروههای متفاوتی در انجمن به شرح زیر فعالیت دارند.

  • کارگروه فنی و مهندسی
  • کارگروه بانک و بیمه
  • کارگروه قوانین و سیاستگذاری
  • کارگروه فرهنگی

  • آمار سایت:
  • امروز: 4
  • |
  • این ماه: 3637
  • |
  • مجموع: 245947
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…