سخنرانی جناب آقای مهندس میرشمس، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران با موضوع "ساختمان هوشمند و بهره وری انرژی" در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی

سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی در روزهای ۲۰ , ۲۱  آذر ماه ۱۳۹۶ در محل مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی برگزار شد. یکی از 7 پنل برگزار شده در این همایش پنل با موضوع "نقش فناوری‌های نوین تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در بهره‌وری انرژی در ساختمان" بود. جناب آقای مهندس میرشمس دبیر و  عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران، به سخنرانی در خصوص "ساختمان هوشمند و بهره وری انرژی" در این پنل پرداختند.

 

در این پنل علی محمد میرشمس دبیر و عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «ساختمان هوشمند و بهره‌وری انرژی»، پس از ارایه یک تعریف کامل از ساختمان هوشمند و مزایای آن تاکید کردند هوشمندسازی ساختمان ها نقش اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش حامل‌های انرژی دارند.

 

وی مانیتورینگ، اتوماسیون و کنترل، مدیریت انرژی، امنیت و ایمنی را از جنبه های مختلف ساختمان هوشمند دانست و خاطر نشان کرد، برقراریارتباطبینسیستمهایمستقل، کنترلوبهینهسازیمصرفانرژی، کاهشحاملهایانرژی، مدیریتمتمرکزواحدهایمرتبط، برنامهپذیریسیستمهاباتوجهبهشرایطگوناگون، کاهشاستهلاکوافزایشعمرمفیدسیستمها، برنامهریزیبرایشرایطبحرانی، جمعآوریونشراطلاعاتبصورتمتمرکزوهدفمند، کاهشنیازبهنیرویمتخصصبراینگهداریوراهبریسیستمهایموجوددرتاسیسات، افزایشضریبایمنیدرشرایطبحرانی و کنترلازراهدور از مزایای اصلی هوشمندسازی ساختمان‌ها میباشد.


 

سپس ایشان مانیتورینگ انرژی در ساختمان را به سه دسته مانیتورینگ برق، مانیتورینگ گاز و مانیتورینگ آب تقسیم بندی کرد و بیان کرد پتانسیل کاهش مصرف انرژی از 5 تا 15 درصد از مهمترین مزایای مانیتورینگ انرژی در ساختمان می‌باشد.

 

سیستم روشنایی هوشمند، سیستم تهویه مطبوع هوشمند، سیستم موتورخانه هوشمند و سیستم هوشمند تهویه پارکینگ از جمله جنبه های مختلف هوشمند سازی در یک ساختمان است که میرشمس به آن اشاره کرد و توضیحات تفصیلی در این خصوص ارایه نمود.

 

وی در پایان، به پتانسیل صرفه جویی هرکدام از تکنولوژی های هوشمندسازی در ساختمان اشاره کرد و تجهیز ساختمان ها به تجهیزاتی که کارایی و بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهد و محیطی مطبوع برای ساکنین آن ایجاد می‌کند را از اولویت های اجرایی در عصر حاضر نامید.

 

  • آمار سایت:
  • امروز: 8
  • |
  • این ماه: 3641
  • |
  • مجموع: 245951
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…