نشست مشترک شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خدمات انرژی با حضور فعال انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران توسط ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی برگزار گردید.

نشست مشترک شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خدمات انرژی در تاریخ 9 اسفند ماه 96 در سالن همایش‌های صندوق توسعه شکوفایی و نوآوری برگزار گردید. هدف این نشست هم افزایی و تعامل بیشتر بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خدمات انرژی و آگاهی شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی با فعالیت‌های اسکو و فضای کسب و کار بهینه سازی انرژی بود. در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر وطنخواه دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، نقش حاکمیت در توسعه زیرساخت کسب و کارهای بهینه سازی انرژی را اساسی شمرده و به نقش غیر قابل انکار مردم در این راستا اشاره نمودند. ایشان با توجه به وضعیت بحرانی شدت انرژی در کشور، ورود استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در این زمینه را از راهکارهای اساسی دانسته و بیان کردند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این تمایل را دارد که به شکل گیری این گونه کسب و کارهای نوآور و فناور کمک کند.

در ادامه جناب آقای دکتر حوری جعفری از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به اولویت های این شرکت پرداختند. سپس آقای دکتر قصاع، معاون برونسپاری صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص اولویت های صندوق و نحوه حمایت و ارایه تسهیلات و مشارکت صندوق در طرح‌های نوآورانه توضیحاتی ارایه نمودند. هم چنین آقای دکتر صاحبکار، رییس امورشرکتهایدانش بنیانمعاونت علمیوفناوری به معرفی معیارهای ارزیابی و مراحل تعیین صلاحیت شرکتهای دانش بنیان پرداختند.

در بخش دوم نشست که تحت عنوان "پانلشرکتهایخدماتانرژیدرایران؛الزاماتوراهکارها" برگزار گردید، جناب آقای دکتر نجفی رییس هیئت مدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران تحت عنوان "فضای کسب و کار خدمات انرژی; چالش‌ها و راهکارها" به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان بعد از تشریح فعالیت های حوزه خدمات انرژی و قراردادهای مبتنی بر کارآیی انرژی، توضیح تفصیلی در خصوص قلمرو فعالیت خدمات انرژی ارایه نمودند. در وضعیت کسب و کار خدمات انرژی، پارامترهایی هم چون ذینعفان، تحلیل عملکرد، تحلیل عوامل درونی، تحلیل محیط نزدیک و تحلیل محیط دور تاثیرگذار هستند. هم چنین ساختار سیاسی کشور، قوانین و مقررات، ساختار مدیریتی و اقتصادی کشور، عدم فرهنگ سازی و بستر مناسب از چالش های موجود در مسیر توسعه فعالیتهای اسکو می باشد. در این راستا، استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته، مشوق های مالی و غیرمالی و اولویت دهی به اصلاح سیستمهای انرژی به عنوان راهکارهای توسعه فعالیت های خدمات انرژی در کشور مطرح گردید.

سپس جناب آقای مهندس میرشمس دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران پس از معرفی سازو کار شرکتهای خدمات انرژی، در خصوص دو قرار داد اسکو منعقد شده توسط شرکتهای آسیاوات و پیشران انرژی با وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت توزیع نیروی برق با حمایت آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن، جایکا توضیحاتی ارایه نمودند. هم چنین مواردی از فعالیتهای اسکو در ایران که توسط شرکتهای عضو انجمن شرکتهای خدمات انرژی صورت گرفته بود توسط ایشان ارایه گردید.

در انتهای نشست، پنل مشترک با حضور آقای دکتر نجفی، آقای مهندس میرشمس، آقای دکتر حوری جعفری، آقای دکتر میرآبادی و آقای دکتر وطنخواه به سوالات و چالش‌های حضار پاسخ دادند.

  • آمار سایت:
  • امروز: 11
  • |
  • این ماه: 3644
  • |
  • مجموع: 245954
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…